Au început înscrierile pentru Bursele Sfântu Gheorghe

Social

Cinci elevi cu rezultate deosebite la învățătură pot câştiga burse de câte 3.000 de lei

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe acordă din 2010 încoace Bursele Sfântu Gheorghe acelor elevi absolvenți, care pe parcursul liceului au obținut rezultate deosebite la învățătură.

Prin această bursă semnificativă în valoare de 3.000 lei, Consiliul Local dorește să le demonstreze în continuare elevilor claselor a XII-a că merită într-adevăr să învețe, să se dezvolte și să investească timp și energie în studii.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 4 decembrie 2020, la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relații cu Publicul, Informații și Registratură. Dosarele candidaților vor fi evaluate de o comisie de examinare, cei mai buni studenți fiind premiați în cadrul unei ședințe a Consiliului Local din luna decembrie.

Informații privind conținutul dosarului, sistemul de evaluare și desfășurarea alocării bursei :

Regulament de acordare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”
Art. 1. – Prin prezentul Regulament se stabilesc modul şi condiţiile de acordare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu scopul de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţământ, asigurat din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, din fondul de Tineret.
Art. 2. – Candidaţii pentru bursele vor aplica la acest program pe baza unui dosar care să cuprindă următoarele documente: – BI/CI; – scrisoare de intenţie; – C.V.; – adeverinţă pentru mediile anuale de la unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea; – copie după diplome; – copie după certificate de participare; – recomandări din partea organizaţiilor; -alte documente care atestă performanţele şcolare.
Art. 3. – Bursele de excelenţă vor fi acordate pe baza unui punctaj, după cum urmează: 1. Suma celor 3 medii generale obţinute în fiecare an din primii 3 ani de liceu (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a) 2. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade internaţionale – premiul I – 25 pct., premiul II – 20 pct., premiul III – 15 puncte,
menţiune – 10 puncte, participare – 5 puncte (max. 50 puncte / an şcolar) 3. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade naţionale – premiul I – 10 pct., premiul II – 8 pct., premiul III – 6 puncte, menţiune – 4 puncte, participare – 2 puncte (max.
20 puncte / an şcolar) 4. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade judeţene – premiul I – 5 pct., premiul II – 3 pct., premiul III – 2 puncte, menţiune – 1 punct (max. 10 puncte / an şcolar) 5. Calităţi organizatorice – 1 punct / fiecare participare în
organizarea unui proiect / eveniment în cadrul ONG-urilor sau Consiliilor

Elevilor (max 5 puncte / an şcolar). 6. Certificat C1 sau echivalent, pentru orice limbă cu excepția limbii materne, 4 puncte; Certificat C2 sau echivalent, pentru orice limbă cu excepția limbii materne, 6 puncte.
*prin concursuri se înţeleg competiţiile conform calendarului de concursuri, competiţii publicat anual de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.
Art. 4. – Cuantumul valoric şi numărul burselor de excelenţă se stabilesc anual de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Art. 5. – (1) Bursele vor fi obţinute de către candidaţii care vor înregistra cel mai mare punctaj în urma însumării punctajelor obţinute la criteriile de acordare. (2) În caz de egalitate perfectă departajarea se va face după primul criteriu din această grilă de punctaj.
Art. 6. – Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe la propunerea Comisiei de evaluare are dreptul să anuleze bursa de excelenţă în cazul în care constată că elevul a primit bursa în mod necuvenit, ca urmare a falsificării documentelor cu obligaţia returnării integrale suportând consecinţele legale ale faptei.
Art. 7. – Procedura de acordare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU
GHEORGHE” de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe se desfăşoară după următorul grafic:
Nr. Crt. Activităţi Termen/perioada de realizare

 1. Depunerea la Primăria Municipiul Sfântu Gheorghe a dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe.”
  până la 04 decembrie 2020
 2. Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a celor care s-au înscris pentru “Bursele Sfântu Gheorghe.” 07 decembrie 2020
  3 Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a câştigătorilor “Bursele Sfântu Gheorghe.” 09 decembrie 2020
 3. Depunerea contestaţiilor privind acordarea “Burselor Sfântu Gheorghe.” 10-11 decembrie 2020
 4. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva rezultatului evaluării “Bursele Sfântu Gheorghe” 14 decembrie – 15 decembrie 2020
 5. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului
  Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de evaluare a “Burselor Sfântu Gheorghe” prima şedinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, ulterioară datei de 16 decembrie 2020
  Art. 8. – Bursa de excelenţă va fi înmânată candidaţilor câştigători cu ocazia şedinţei ordinare al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe din luna decembrie a fiecărui an.

Informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0267316474, sau prin e-mail la adresa: zoltan.vnagy@sepsi.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul